NIW CRSO czyli badanie ewaluacyjne poprzedzające wprowadzenie nowej perspektywy Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2021 i kolejne.

Biuro Badań Społecznych Question Mark realizuje na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego   badanie ewaluacyjne poprzedzające wprowadzenie nowej perspektywy Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2021 i kolejne.
 
Celem   konsultacji jest poznanie opinii interesariuszy na temat projektu Programu FIO 2021+. W ramach badania odbędą się  spotkania konsultacyjne w formie wideokonferencji on-line. Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych Programem FIO.
 
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach konsultacyjnych prosimy o wypełnienie   formularza rejestracyjnego:   https://www.survio.com/survey/d/formularzrejestracyjny.
 
Ze względów technicznych liczba osób uczestniczących w konsultacjach będzie ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela Pani Agnieszka Papis, tel. 694 486 556. Ze strony Narodowego Instytutu Wolności informacji o badaniu udziela p. Ewa Dzielnicka, tel. (22) 468 44 58.